กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
อย0023.1/ว84 รายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว3123 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว3125 การเจาะและใช้น้ำบาดาลขิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว3129 แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 รอบที่1  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว3134 โครงการเผ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรราการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่1/2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว3136 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์และรับสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 842