กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 2562   31 ม.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น   21 ม.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)   8 พ.ย. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)   31 ต.ค. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2561   26 ต.ค. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9 ต.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9 ต.ค. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561   8 ต.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุก    15 ส.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้ซื้อเอกสาร, ยื่นเอกสาร และผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิเสนอราคา กาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 ส.ค. 2561 58
  (1)     2      3      4      5