กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก   14 ก.พ. 2562 7
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้่าง 23 เมตร ยาว 43 เมตร บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)   11 ก.พ. 2562 13
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช (บริเวณจากซอย 26 ถึงสุดเขตลำตะเคียน) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 ม.ค. 2562 17
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งชุดลำโพงเสียงไร้สาย จุดที่นังไม่ครอบคลุม จำนวน 10 จุด (ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ม.ค. 2562 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 34
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินลานอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 2561 26
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดชะโด เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครสรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ย. 2561 35
ประกาศผลผู้สอบราคา   สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด)   4 ก.ย. 2561 58
ประกาศผลผู้สอบราคา   ผลการพิจารณาการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 ส.ค. 2561 63
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหอกระจายเสียงแบบไร้สาย (ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 พ.ค. 2561 84
  (1)     2