กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561    1 พ.ย. 2561 35
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561    1 ต.ค. 2561 47
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561    3 ก.ย. 2561 52
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561    3 ก.ย. 2561 52
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561    1 ส.ค. 2561 63
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561    4 มิ.ย. 2561 123
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561    3 พ.ค. 2561 126
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561    3 เม.ย. 2561 125
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561    5 มี.ค. 2561 78
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561   5 ก.พ. 2561 76
  (1)     2      3