กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
  โทรศัพท์ : 035-740-263 ถึง 4
  โทรสาร : 035-740-407
  Website : www.ladchado.go.th
  E-mail : banladchado@ladchado.go.th

 
เบอร์ติดต่อภายใน 035-740-263 ถึง 4

ต่อ 114  ห้องนายก

ต่อ 102  ห้องปลัด

ต่อ 108  ห้องรองนายก

ต่อ 103  สำนักปลัด

ต่อ 106  กองคลัง

ต่อ 107  กองช่าง

ต่อ 115  กองการศึกษาฯ

ต่อ 110  กองสาธารณสุขฯ

ต่อ 0  งานประชาสัมพันธ์

035-740-406  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)