กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผักไห่ ประจำเดือนเมษายน 2561  
 

เทศบาลตำบลลาดชะโดได้รับเกียรติจากนางอภิญญา  เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผักไห่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 13.50 น. โดย คุณ สุนทรี ธรรมรังษี

ผู้เข้าชม 360 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย