กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองน้ำใหญ่ (หนองกระดี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    13 มี.ค. 2562 13
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช (บริเวณจากซอย 26 ถึงสุดเขตลำตะเคียน) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-   12 มี.ค. 2562 7
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   12 มี.ค. 2562 6
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 43 เมตร บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25 ม.ค. 2562 54
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 ธ.ค. 2561 48
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมุ่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่   21 พ.ย. 2561 108
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีการประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 ก.ค. 61   25 ก.ค. 2561 92
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีการประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25 ก.ค. 2561 78
ประกาศสอบราคา   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 ก.ค. 2561 96
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศ ประวกดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีปวะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   16 ก.ค. 2561 52
  (1)     2      3