กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒   21 มี.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   19 มี.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด   7 มี.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   25 ก.พ. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งล่วงหน้า และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ   21 ก.พ. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 2562   31 ม.ค. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น   21 ม.ค. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)   8 พ.ย. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)   31 ต.ค. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2561   26 ต.ค. 2561 71
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6