กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒   21 มี.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   19 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด   7 มี.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   25 ก.พ. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งล่วงหน้า และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ   21 ก.พ. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 2562   31 ม.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น   21 ม.ค. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)   8 พ.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)   31 ต.ค. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2561   26 ต.ค. 2561 54
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6