กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562    4 ก.พ. 2562 2
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562   2 ก.พ. 2562 1
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561    4 ธ.ค. 2561 1
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561    1 พ.ย. 2561 3
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561    1 พ.ย. 2561 46
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561    1 ต.ค. 2561 71
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561    3 ก.ย. 2561 79
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561    3 ก.ย. 2561 63
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561    1 ส.ค. 2561 75
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561    4 มิ.ย. 2561 136
  (1)     2      3