กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562    4 ก.พ. 2562 12
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562   2 ก.พ. 2562 10
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561    4 ธ.ค. 2561 14
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561    1 พ.ย. 2561 5
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561    1 พ.ย. 2561 48
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561    1 ต.ค. 2561 92
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561    3 ก.ย. 2561 93
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561    3 ก.ย. 2561 67
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561    1 ส.ค. 2561 87
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561    4 มิ.ย. 2561 149
  (1)     2      3