กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
ตลาดลาดชะโด
 
จำนวนภาพ : 20  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 280  ท่าน
 
 
 
วัดลาดชะโด
 
จำนวนภาพ : 22  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 104  ท่าน
 
 
 
วัดจักราช
 
จำนวนภาพ : 12  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 199  ท่าน
 
 
  (1)     2      3      4