กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 


  
 
 
มีหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการในทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาลตำบลลาดชะโด
 
 
 
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของกรมไปรษณีย์ และโทรเลข จำนวน 1 แห่ง
 
 
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด จำนวน 6 แห่ง

บริษัทแทนไทกรีนคลีน

บริษัทสุพีเรียโปรดัก

บริษัทนาดายา (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทอาร์ท อ๊อฟ ชู เมคเกอร์ จำกัด

โรงงานเซรามิค จำกัด

บริษัทเพอเฟค เอ็นเตอร์ไพร์ส
สถานีบริการนำมัน จำนวน 3 แห่ง

ไพฑูรย์พาณิชย์

ตะวันออยล์

ลาดชะโดแก๊ส
ตลาดนัด จำนวน 2 แห่ง

ตลาดนัดหน้าวัดลาดชะโด

ตลาดนัดข้างโรงเรียนวัดลาดชะโด
 
 
 
อยู่ในความรับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค, กรมทรัพยากรธรณี และหมู่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ประปาเทศบาลตำบลลาดชะโด